Osobní profil

Nabízím všem investorům vzdělání v oblasti pozemního stavitelství podpořené 25-letou praxí v této oblasti.

 
Vzdělání
  • 1980 – 1984 VÚT Brno, fakulta Stavební, obor Pozemní stavby, zakončeno ziskem titulu Ing.
  • 1976 – 1980 Střední průmyslová škola Zlín, obor Pozemní stavby, zakončeno maturitní zkouškou
 
Praxe
  • 1996 – nyní OSVČ, inženýrská, projekční, konzultační a poradenská činnost v oblasti pozemního stavitelství
  • 1991 – 1996 Stavební úřad Magistrátu města Zlína, vedoucí odboru
  • 1985 – 1991 Obchod obuvi Zlín, vedoucí oddělení údržby a investic
 
V současné době se věnuji především problematice vlastní realizace staveb (vykonávání TDI – Technického dozoru investora), projekční činnosti vč. pasportizace a vlastní legislativní činnosti spojené s vyřízením veškerých potřebných podkladů k vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí aj. Během své dlouholeté praxe jsem projektoval, dozoroval či zajišťoval legislativní činnost na široké škále novostaveb či rekonstrukcí od rodinných či bytových domů, přes obchodní domy, restaurace a prodejní pasáže až po administrativní budovy a výrobní haly (viz. reference). 
Jsem členem ČKAIT (České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků) a od roku 2005 držitelem titulu Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby (Číslo autorizace: 1301782).