Stavební dozor

Nabízím provedení kompletního výkonu funkce stavebního dozoru při realizaci staveb a jsem připraven Vám odborně zajistit následující činnosti:

 


STAVEBNÍM DOZOREM se dle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. označuje kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě.
http://www.legendreplica.co.uk/
TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA se dle ustanovení Stavebního Rolex replica zákona 183/2006 Sb. označuje činnost technického dozoru jako je zastupování investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.